ผลงานโดยรวมที่ 31

งานบิ้วอิน - ในห้างสรรพสินค้า The mall บางกะปิ  ( เชื่่อมงาน - เหล็กรูปภัณฑ์ต่าง )