ผลงานโดยรวมที่ 31

           

เตรียมแผนงานปรับปรุงอาคารสูง ( Grand Park view )