ผลงานโดยรวมที่ 30

           

เตรียมแผนงานปรับปรุงอาคารสูง ( Grand Park view )