ผลงานโดยรวม ที่ 2

           

ทำการก่อสร้างแนวกำแพง + วางระบบท่อน้ำ ( งานที่ P Court 1 )