ผลงานโดยรวม ที่ 1

งานเตรียมขึ้นโครงสร้าง-หลังคาโรงงาน