ผลงานโดยรวมที่ 30

ทำการวางระดับ  ( เพื่อสร้างบ่อตกกุ้ง )