ผลงานโดยรวมที่ 29

ทำการวางระดับ  ( เพื่อสร้างบ่อตกกุ้ง )