ผลงานก่อสร้างอาคาร Modern Town Home.( ชุมพร )

งานก่อสร้างที่ จังหวัดชุมพร

บริษัททำการออกแบบตัวอาคาร Home - office สไตล์ลอฟท์ สูง 3 ชั้น  ( สวบงามหรูหราที่สุดในพื้นที่.! )

- อยู่ระหว่าง...รอปูนเซ็ทตัว-ให้รับแรงอัดได้ดียิ่งขึ้น.!!