ผลงานที่ห้าง-เซ็นทรัล กทม.

ตกแต่งร้าน Build-in  ร้านเบเกอร์รี่

( Build - in Counter - รับงาน )