บริการออกแบบ

P Build Corporation Co.,Ltd   มีความชำนาญ ในการออกแบบบ้าน และ อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ ร้านค้าคาร์แคร์ โรงแรมระดับ  5 ดาว และ โครงการต่างๆ  ทีมงานของเรามีความชำนาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ เรามีความพร้อมในการให้คำปรึกษา สำหรับโครการใหญ่ๆ  เรามีวิศวกรที่สามารถ ควบคุม - ออกแบบโรงงานทุกๆประเภท และ ที่อยู่อาศัยต่างๆ  โรงพยาบาลที่ต้องมีการ-วางงานระบบอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการ เขียนแบบ และ ออกแบบ วัดอาราม ต่างๆ ที่ถือว่า ออกแบบยากก็ตาม